Friday, April 10, 2009

అంత్యాక్షరీ

ఎక్కడో చదివా - వాళ్లు మహమ్మద్ రఫి - కిషోర్ కుమార్ అంత్యాక్షరీ ఆడుతున్నారు. అంటే, ఓ రఫీ పాట - దాని అంత్యాక్షరంతో ఓ కిషోర్ పాట. మనమూ మొదలు పెడదామా?
ఓ ఘంటసాల పాట - అంత్యాక్షరంతో ఓ యస్.పి.బి పాట.
ప్రతీ పాటకీ తప్పనిసరిగా ఇవి ఉండాలి: పాడినవారు, ఏ చిత్రం, రాసింది ఎవరు, సంగీతం ఎవరు, మొట్టమొదటి చరణం (ఒకవేళ్ల పాటకి ముందు ఇంట్రో ఉంటే అంత్యాక్షరం దానితో మొదలుకావాలి).

తొందర్లో ఇక్కడ చేరిన పాటల ఆడియోలు సేకరించి అందిస్తా.